• prowadzenie akt osobowych,
  • obliczanie wynagrodzeń,
  • sporządzanie list płac z umów o pracę,
  • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie druków ZUS RMUA,
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych, raportów miesięcznych,
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11),
  • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R),
  • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

Współpracujemy ze szkoleniowcem BHP