Analiza procesów biznesowych

Świadczymy usługi w zakresie racjonalizacji procesów biznesowych. Dążymy do odpowiedzi na pytanie o koszty procesów i racjonalność ich przebiegu z punktu widzenia celów firmy. Rekomendujemy zmiany, wskazując możliwe kierunki racjonalizacji procesów. Nasze zalecenia wynikają z potrzeb i możliwości firmy. Uwzględniają dostępne środki techniczne oraz szanse stwarzane przez otoczenie. Wyniki prac dokumentujemy w formie użytecznego raportu.

Nasze działanie charakteryzuje:

 • indywidualne podejście do organizacji,
 • całościowe rozpatrywanie organizacji,
 • połączenie podejścia procesowego i funkcjonalnego podczas prowadzania
  analizy,
 • uwzględnianie przyczynowo-skutkowego charakteru procesu,
 • precyzyjne identyfikowanie i projektowania procesów,
 • rejestrowanie i ocena problemów zgłoszonych we wszystkich obszarach
  organizacji,
 • opracowanie efektywnych rozwiązań.